پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان احسان

 

موضوع کار : پیچ و رولپلاک سنگ نما و بندکشی و آب بندی سنگهای آسیب دیده 

ساختمان احسان در تاریخ چهاردهم مهر ماه پس از قرار قبلی با کارفرما مورد بازدید اولیه قرار گرفت در این بازدید کارشناسان ما

به بررسی سنگ های نما و تخمین میزان خرابی نما پرداختند.

قرار بر این شد طناب کاران مجموعه تهران راپل به پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان احسان بپردازند.

گزارش کارشناس در مرحله اول بازدید

با سلام …

سنگ نمای ساختمان احسان واقع در خیابان شریعتی در تاریخ چهاردهم مهرماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت

در بررسی اولیه سنگ های  نما به دلیل شست و شویی غیر اصولی و همچنین پیچ و رولپلاک نمودن غیر اصولی باعث باز شدن بند

سنگ های نما شده است.

جنس سنگ نما

جنس سنگ های نما گرانیت می باشد این سنگ های در طول زمان چسبندگی خود را به بتن به راحتی از دست می دهند.

با باز شدن بند های سنگهای نما و نفوذ آب به پشت سنگ های ساختمان احسان فرایند از دست دادن چسبندگی و خرابی سنگها سرعت بگیرد.

مراحل پیچ و رولپلاک سنگ نما ساختمان احسان

مرحله اول تیم تهران راپل تصمیم گرفت نقاط آسیب دیده بر روی نما را مشخص نماید و سپس ابتدا آن بخشها را پیج و رولپلاک نماید

سپس به بررسی قسمت های دیگر برای پیچ و رولپلاک بپردازد.

در مرحله دوم متخصصان ما با ترکیب سیمان و چسب درزبندی و چسب سیلیکونی به بند کشی و آب بندی این نقاط پرداختند.

پیچ و رولپلاک سنگ نما ساختمان احسان در مهرماه انجام گرفت است.