به مجموعه از روش های کوهنوردی و سخره نوردی با ایتفاده از ابزار مخصوص برای کار در ارتفاع بر روی نمای ساختمان مورد استفاده قرا می گیرد تکنیک دسترسی با طناب گفته می شود.

این روش از روشهای نوین در صنعت ساختمان سازی می باشد. امروز تکنیک دسترسی با طناب بسیار مورد تئجه قرار گرفته است.

خصوصیات طنابکار یکی از مواردی است که باید در انتخاب افراد ماهر مدنظر داشت.

خصوصیات طنابکار

خصوصیات طنابکار شناخت خصوصیات طنابکار یا راپلکاران میتواند به ما در انتخاب افرادی دارای صلاحیت و تخصص کمک کند.  کار در ارتفاع به دلیل وجود شرایط پر استرس و خطراناک در محیط کارگاهی در بالاترین جایگاه دسته مشاغل پر خطر قرار میگیرد. به همن دلیل وجود افرادی متخصص و دارای صلاحیت کاری در این شغل…