به مجموعه از روش های کوهنوردی و سخره نوردی با ایتفاده از ابزار مخصوص برای کار در ارتفاع بر روی نمای ساختمان مورد استفاده قرا می گیرد تکنیک دسترسی با طناب گفته می شود.

این روش از روشهای نوین در صنعت ساختمان سازی می باشد. امروز تکنیک دسترسی با طناب بسیار مورد تئجه قرار گرفته است.

دسترسی با طناب یک روش نوین است که مجموعه کار در ارتفاع تهران راپل به ارائه آن می پردازد.

دسترسی با طناب | کار با طناب

دسترسی با طناب روش یا تکنیک نوینی است که طنابکار با استفاده از طناب و تکنیک های کوهنوردی به ارائه خدمات صنعتی در ارتفاع می پردازد. شاید به طور اتفاقی در مسیر منزل یا کار افرادی را دیده باشید که با طناب بر روی نمای یک ساختمان یا پل در حال ارائه خدمات بدون داربست…