نصب توری مرغی با طناب | نصب تور مرغی بدون داربست | نصب تور مرغی پاسیو و نور گیر با طناب

نصب توری مرغی یکی از خدمات مهم گروه تهران راپل در شهر تهران و کرج است.

یکی از خدمات شرکت کار در ارتفاع تهران راپل، نصب توری مرغی بر روی حیاط خلوت و یا پاسیو در تهران و کرج است. در حال حاضر پرندگان شهری یکی از معضلات زندگی آپارتمان نشینی در تهران و کرج هستند. این حیوانات با نشستن و یا لانه سازی در پاسیو و یا حیات خلوت ها […]