پیچ و رولپلاک نما مهم ترین خدمات ارائه شده توسط شرکت تهران راپل در تهران و کرج است. این روش یکی از بهترین و موثری راه ها برای  تثبیت سنگ های نمای ساختمان است.

نمونه کار های پیچ و رولپلاک نما

شرکت تهران راپل ارائه دهنده خدمات بدون نیاز به داربست است. در این بخش به معرفی مهم ترین پروژه های پیچ و رولپلاک نما  که در تهران و کرج انجام داده ایم می پردازیم.

معرفی اجزا

در این بخش به معرفی نمای ساختمان و خدمات ارائه شده می پردازیم و نحوه اجرای محکم سازی نما را مورد بررسی قرار می دهیم.

در این بخش اطلاعات اصلی کار عنوان می شود نظرات مهم کارفرما در ارتباط تیم تهران راپل ارائه می گردد. هدف ما از این کار کسب رضایت مشتری و ارائه اطلاعات خوب برای انتاخب صحیح است.

کار در ارتفاع تهران راپل

تیم تهران راپل مجری خدمات نما بدون داربست در تهران و کرج است. ارائه انواع خدمات بر روی نما شرکت تهران راراپل را به یکی از قوی ترین شرکت های ارائه دهند خدمات با طناب تبدیل نموده است.

دبیرستان دخترانه دولتی نیکان

https://asiarappel.ir/wp-content/uploads/2021/02/InShot_۲۰۲۱۰۲۱۷_۲۲۲۲۵۰۲۵۱.mp4 اتمام پروژه پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان دبیرستان دخترانه نیکان در محله خرانه تهران مراحل کار بررسی سنگ های نما انتخاب پیچ و رولپلاک مناسب سنگ اجرای عملیات محکم سازی نما تحویل کار به کارفرما پروژهدبیرستان دخترانه نیکان کارفرماخانم نظری آدرسخزانه فلکه چهارم