آموزش امر حیاتی در هر شغلی می باشد. ما در این مجموعه بر بروز بودن اهمیت می دهیم به همین دلیل با بررسی اخبار و دست آورد های جدید در حوزه کار در ارتفاع با طناب به آموزش نیروی خود می پردازیم.

دوره های آموزشی مختلف میتوایند به ما در رسیدن به چشم انداز های خودمان کمک کند.

دسترسی با طناب یک روش نوین است که مجموعه کار در ارتفاع تهران راپل به ارائه آن می پردازد.

دسترسی با طناب | کار با طناب

دسترسی با طناب روش یا تکنیک نوینی است که طنابکار با استفاده از طناب و تکنیک های کوهنوردی به ارائه خدمات صنعتی در ارتفاع می پردازد. شاید به طور اتفاقی در مسیر منزل یا کار افرادی را دیده باشید که با طناب بر روی نمای یک ساختمان یا پل در حال ارائه خدمات بدون داربست…

کار در ارتفاع با طناب در یکی از روش های نوین ارائه خدمات در این و جهان می باشد که میتوان مورد استفاده قرار داد.

کار در ارتفاع | خدمات کار در ارتفاع با طناب

کار در ارتفاع با طناب یکی از مشاغل نوین در ایران است که با استفاده از تجهیزات انفردادی و تخصصی کوهنوردی به ارائه خدمات می پردازد. مجموعه کار در ارتفاع تهران راپل در این مقاله به معرفی این حوزه می پردازد. کلیات کار در ارتفاع  همانطور که میدانید معنای اصطلاح کار در ارتفاع بسیار واضح…

طناب راپل

طناب راپل و طناب کار | طناب نماکار | طناب کار در ارتفاع

طناب کار در ارتفاع یکی از مهم ترین ابزار کار در ارتفاع است. طناب یکی از مهم ترین لوازم، در حوزه تجهیزات (Rope access) طناب کار در ارتفاع  یا به اصطلاح طناب ارتجاعی می باشد. که در این مقاله قصد داریم آن را برسی نمایم. از مهم ترین ویژگی طناب ارتجاعی که می توان در…

طناب کار فردی است که بر روی نمای یک سازه بدون نیاز به داربست به ارائه انواع خدمات می پردازد.

طناب کار | طناب کار در تهران

طناب کار فردی است که در دوره های مختلف آموزشی شرکت کرده است و پس از گذراندن این دوره و کسب صلاحیت در ارتفاع با استفاده از طناب مشغول به ارائه خدمات است. طناب کار ماهر در زمینه های مختلف ساختمانی تخصص لازم را دارد و میتواند بر ور ی نما بدون هیچ مشکلی به…